Przykład 1


Przykład do uruchomienia na wszystkich wersjach X, S i A


Sterowanie wyjściem z innego Sterbox poprzez sieć LAN.
Na rysunku przedstawiono dwa Sterbox połączone siecią ze sobą. Pod okresleniem sieć kryje się pewna infrastruktura   .  W lewym do wejścia dołączony jest włącznik, w prawym lampa. Naciśniecie włącznika w lewym powoduje włączenie lampy.

Konieczne ustawienia dla realizacji przykładu
SterBox   192.168.0.177   SterBox   192.168.0.188  
Ustawienia portów dla portu ww4 do którego podłączamy włącznik , ustawiamy w polu powiązanie nazwę portu ww0 i nazwę "AL0"  urządzenia - alias w polu alias innego Sterbox . Ustawienia portów dla portu ww0 do którego podłączamy lampę, ustawiamy w polu powiązanie nazwę portu ww4 i nazwę "LEWY" urządzenia - alias w polu alias innego Sterbox .
Alias - co to takiego? Aby uprościć wpisywanie adresu innego Sterbox wprowadzono tabelę przypisującą numerom IP nazwy. Nazwy od AL0 do AL7, co umożliwia powiazanie pojedynczego Sterbox z ośmioma innymi. Te nazwy nazywamy tutaj dla wyróznienia Aliasami.
W pole Numer IP innego Sterbox dla AL0 wpisujemy 192.168.0.188 W pole Numer IP innego Sterbox dla AL0 wpisujemy 192.168.0.177

   Infrastruktura sieciowa:
  • Najprostsza - kabel ze skrzyżowanymi parami tak zę para z nadajnika pierwszego urządzenia trafia do odbiornika drugiego i odwrotnie dla drugiej pary.
  • Typowa dla małego biura lub domu. Urządzenia sieciowe, w tym komputery, dołączone są do switch'a, często zintegrowanego z routerem i modemem do sieci WAN - internetu. Potrzebne będą dwa wolne gniazda w switch'u do podłaczenia Sterbox.
  • Odległa z połaczeniem poprzez WAN. Dwa odległe router'y z modemami dołączone są internetu. Do tych router'ów dołączone są Sterbox. Aby istniała komunikacja pomiędzy Sterbox ich adresy muszą być przekierowane w router'ach.
Podane adresy są przykładowe i powinny być ustawione zgodnie z warunkami lokalnej sieci.