Przykład 2

Przykład do uruchomienia na wersjach X i S. Opisy przedstawiają wersję S.
Użycie bramki NAND, przerzutnika monostabilnego, przetwornika analogowo cyfrowego w realizacji "automatu schodowego i układu zmierzchowego".
Na rysunku przedstawiono podłączony do wejścia wa0 przetwornika analogowo - cyfrowego, układ czujnika oświetlenia. Do komparatora przetwornika - pola Wartość wyzwolenia ustawień wejść analogowych wpisana jest wartość napięcia która odpowiada minimalnemu oświetleniu czujnika - foto tranzystora. Na wyjściu komparatora dołaczonego do górnego wejścia bramki NAND nd0 pojawia się wtedy "1" logiczna. Czyli gdy oświetlenie jest mocniejsze na tym wyjściu będzie "0". Gdy na jakimkolwiek wejściu bramki NAND jest "0", na wyjściu jest "1", co po przejściu przez bramkę NOT ng1 zostaje zanegowane na "0". Niezależnie od stanu na drugim wejściu (czyli z przycisków) przerzutnik monostabilny nie może zostać wyzwolony.  Gdy jest ciemno naciśnięcie włącznika chwilowego podaje "1" na wejście ww4 i na wejście bramki NAND. Wtedy dwie "1" powodują na wyjściu NAND pojawienie się "0". Po negacji "1" wyzwala element monostabilny który odlicza ustawiony czas, sterując wyjsciem ww0. Lampa zostaje włączona.
Konieczne ustawienia dla realizacji przykładu
 1. Ustawiamy wartość wyzwalania komparatora w ustawieniach portów analogowych. Wartość należy ustalić doświadczalnie, pamiętając że napięcie zwiększa się gdy oświetenie fototranzystora się zmniejsza. Za wartością napiecia należy ustawić znak komparatora na "większe niż >" .  Fototranzystor nie powinien być narażony na oświetlenie inne niż słoneczne.
 2. Następnie wiążemy (wpisujemy nazwy elementów do pól przy wyjściach lub pól powiązanie) wyjście komparatora przetwornika ADC z wyjściem ww1.
 3. Wejscie bramki NAND wiążemy z wyjściem ADC wejścia wa0.
 4. Wejściowy port ww4 "dołączamy" do drugiego wejścia bramki NAND nd0.
 5. Wiążemy wyjście bramki NAND nd0 z wejściem negatora NOT ng1.
 6. Wiązemy wyjście bramki NOT ng1 z wejściem przerzutnika monostabilnego mn0.
 7. Wyjście przerzutnika mn0 przywiązujemy do portu ww0. Ustawiamy czas (w przykładzie 50 sekund).
Możliwe modyfikacje
Dodanie do wejść z włącznikami chwilowymi wejścia "naciskanego" ze strony WWWZamiast czujnika zmierzchowego sterowanie z zegara
Oprócz fizycznych włączników można przyłączyć równolegle do nich wejście wirtualne, naciskane na stronie WWW.
 1. Ustawiamy ww5 na tylko wejście
 2. Wiążemy ww5 z ww4.
Przyciśniecie klawisza na stronie WWW będzie miało taki sam efekt jak naciśnięcie fizycznego włącznika chwilowego.
 1. Ustawiamy czas zegara zg0.
 2. Wiążemy go z bramką NAND nd0.