Przykład 3

Do uruchomienia na wersjach X i S.
Użycie przerzutnika T do realizacji "zapalania i gaszenia światła w korytarzu".

W pomieszczeniach dużych lub znacznej długości (klatkach schodowych) występuje problem włączania i wyłączania oświetlenia. Realizacja przy pomocy klasycznych metod (specjalne włączniki i duża ilość przewodów) jest kłopotliwa. Duża moc obciążenia prowadzi do częstych awarii włączników. Metoda pokazana na rysunku pozwala na proste połączenie dowolnej nawet bardzo dużej ilości włączników (muszą być chwilowe) i zastosowanie do sterowania obciążeniem przekaźnika o dużej obciążalności styków.
Konieczne ustawienia dla realizacji przykładu
  1. Ustawiamy ww4 na tylko wejście.
  2. Kojarzymy ww4 z wejściem T przerzutnika pt0.
  3. Kojarzymy port ww0  z  przerzutnikiem pt0.

Możliwe modyfikacje

Część wejść znajduje się w lokalnym urządzeniu a część w zdalnym połączonym przez sieć LAN
  1. W zdalnym urządzeniu kojarzymy port np. ww4 przy pomocy aliasu z lokalnym SterBox i wejściem T przerzutnika pt0.
Włączenie następuje po naciśnięciu włącznika chwilowego, wyłączenie po drugim naciśnięciu lub gdy brak ruchu w pomieszczeniu przez określony czas. Ruch sprawdzany jest przy pomocy czujnika PIR.
Naciśnięcie jakiegokolwiek włącznika chwilowego podaje "0" na pierwsze wejście bramki NAND nd0. Na jej wyjściu "1" wyzwala przerzutnik monostabilny mn0, jego wyjście połączone na wejście kasowania za pomocą negatora ng0 likwiduje kasowanie przerzutnika T. Gdy włącznik chwilowy zostaje puszczony, przerzutnik T pt0, zmienia swój stan na wyjściu na "1". Wyjście to jest wyprowadzone na port ww0.
Następne naciśniecie włącznika spowodowałoby ustawienie na ww0 zera logicznego. Gdy brak działania czujki PIR na wejściu ww5 (czujka podaje w chwili zadziałania "0") trwa dłużej niż ustawiony czas działania układu monostabilnego, spowoduje to "1" na wejściu kasującym R przerzutnika T pt0 i w rezultacie jego wyzerowanie. Jakikolwiek ruch przedłuża czas działania mn0 i wydłuża świecenie światła.