Przykład 8

Możliwy do uruchomienia w wersjach X i S.
Realizacja zamykania rolet przy użyciu zegarów, wejść internetowych, przezrzutników monostabilnych, i bramek logicznych.

Przedstawiono realizację sterowania zamykaniem i otwieraniem np. rolet lub drzwi, bramy itp. Polecenia można wydawać ze strony WWW, za pomocą przycisków lub podać godzinę zamykania i otwierania.
Układ posiada również wyłącznik przeciążeniowy.
Konieczne ustawienia dla realizacji przykładu
  1. Ustawiamy ww4 na tylko wejście.
  2. Kojarzymy ww4 z wejściem T przerzutnika pt0.
  3. Kojarzymy port ww0  z  przerzutnikiem pt0.

Możliwe modyfikacje

Część wejść znajduje się w lokalnym urządzeniu a część w zdalnym połączonym przez sieć LAN
  1. W zdalnym urządzeniu kojarzymy port np. ww4 przy pomocy aliasu z lokalnym SterBox i wejściem T przerzutnika pt0.
Włączenie następuje po naciśnięciu włącznika chwilowego, wyłączenie po drugim naciśnięciu lub gdy brak ruchu w pomieszczeniu przez określony czas. Ruch sprawdzany jest przy pomocy czujnika PIR.

Naciśnięcie jakiegokolwiek włącznika chwilowego podaje "0" na pierwsze wejście bramki NAND nd0. Na jej wyjściu "1" wyzwala przerzutnik monostabilny mn0, jego wyjście połączone na wejście kasowania za pomocą negatora ng0 likwiduje kasowanie przerzutnika T. Gdy włącznik chwilowy zostaje puszczony, przerzutnik T pt0, zmienia swój stan na wyjściu na "1". Wyjście to jest wyprowadzone na port ww0.
Następne naciśniecie włącznika spowodowałoby ustawienie na ww0 zera logicznego. Gdy brak działania czujki PIR na wejściu ww5 (czujka podaje w chwili zadziałania "0") trwa dłużej niż ustawiony czas działania układu monostabilnego, spowoduje to "1" na wejściu kasującym R przerzutnika T pt0 i w rezultacie jego wyzerowanie. Jakikolwiek ruch przedłuża czas działania mn0 i wydłuża świecenie światła.