Tele32 v11   Instrukcja uzytkownika programu Tele32 w systemach taryfikacji, analizy połączeń i Nagrywania   

OPIS FUNKCJI PROGRAMU
Wszystkie rozkazy menu i funkcje ikon, 

Ekran "Abonenci" grupy i zbiory
Krótkie opisy elementów programu

Odczytujemy rejestrator i wystawiamy rachunek
Odczytujemy rejestrator - więcej, zadajemy okres rozliczeniowy - rozwiń temat, wybieramy rodzaj wydruku - czytaj o tym, edytujemy formularz wydruku -rozwiń

Przy współpracy z R3AT, R4, CC4 

Badamy jakość pracy - analizujemy połączenia
Używamy filtru - rozwiń, śledzimy połączenie, przeglądamy zestawienia - więcej, generujemy wykresy - otwórz opis
Przy współpracy z centralą abonencką poprzez TAPI, CSTA itp. dla modułu R4_MA

Odsłuchujemy nagrania
Odsłuch rozmowy, eksport do pliku WAV -rozwiń temat, stanowisko zdalne - czytaj o tym, rózne uprawnienia użytkowników
Przy współpracy z R4 i R4mini, zdalnym stanowiskiem R4_ST

Zmieniamy wygląd programu, tworzymy makroinstrukcje
Wejście w tryb konfigurowania - zobacz, Zmiana wiersza z przedstawioną rozmową -  rozwiń temat,  zmiana ekranu powitalnego- otwórz opis, pisanie makroinstrukcji, uruchamianie makroinstrukcji
Eksploatacja i zmiany 

  Kliknij na interesujacym temacie - zobaczysz opis, do tego menu wrócisz klikając klawisz home

W instrukcji kursywą  oznaczono nazwy komend i klawiszy (wirtualnych - ekranowych) w programie Tele. 

Instrukcja uzytkownika programu Tele32 w wersji 11.

Wersja instrukcji 11A2 autor Z. Czujewicz